Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ανάρτηση Τελικών Προδιαγραφών έπειτα από Διαβούλευση για την «Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό)» του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 39511106-8)» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» της Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οπισθοφατνιακού (Οδοντιατρικού) ακτινολογικού μηχανήματος (ΚΕΟΜ) .

Διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια διατάξεων αναισθησίας και ανάνηψης (κυκλώματα πολλαπλών χρήσεων, συνδετικά οξυγόνου, διχάλα σύνδεσης φίλτρου εκπνοής, βαλβίδα διαφυγής πολλαπλών χρήσεων)»του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων κυφοπλαστικής επέμβασης για τις ανάγκες τις Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Σελίδες