Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού>> του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κουμπωμάτων μεταλλικών για monitor» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «επισκευής κλειδαριάς και τροφοδοτικού» της Ν.Μ. Μολάων.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών αυτοκαθετηριασμού για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Σελίδες