Αναγγελία Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

Επαναληπτική διαδικασία - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «σκευών μαγειρείου και εστίασης» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Σύστημα ενδοεπικοινωνίας» ,για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Εξοπλισμός τηλεφωνικού κέντρου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης .

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών αυτοκαθετηριασμού για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Σελίδες