Διαβουλεύσεις

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ .

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια συστήματος ενδοσκοπήσεων full high definition (τελικές τεχνικές προδιαγραφές).

Α' φάση δημόσια διαβούλευσης προμήθειας «Βιολογικών Δεικτών Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού και Ελέγχου Κλιβάνου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (πλάσματος) »

Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (μηχανημάτων Αιμοδοσίας).

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Δημόσια Διαβούλευση Επανυποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητα χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Ν.Μ. Μολάων

Β' φάση διαβούλευσης τελικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα υγειονομικού υλικού.

Β' φάση: Τελικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα "Ολικών Αρθροπλαστικών Ισχίου & Γόνατος".

Σελίδες