Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος παράγωγης ζεστού νερού χρήσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Α' Φάση: Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ''Εργαλείων Χειρουργείου - Συρραπτικών''

Α' φάση : Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών».

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Πλήρη Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Χειρουργείου.

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα «Επιθεμάτων Κατακλίσεων»

Σελίδες