Διαβουλεύσεις

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης με αναλώσιμα των συστημάτων επεξεργασίας νερού των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης &

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λαπαροσκοπικού πύργου με τεχνολογίες απεικόνισης 4Κ-3D-ICG και εργαλεία.

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- OCT ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ολοκλήρωση 2ης δημόσιας τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια συστήματος ενδοσκοπήσεων full high definition (τελικές τεχνικές προδιαγραφές).

Α' φάση δημόσιας τεχνικής διαβούλευσης «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 4Κ-3D-ICG» με CPV : 33162000-3.

Α' φάση δημόσιας τεχνικής διαβούλευσης «Αναλωσίμων Υλικών Ιατρικών Εργαστηρίων» με CPV : 38437000-7.

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - μηχανημάτων Αιμοδοσίας (τελικές τεχνικές προδιαγραφές),

Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης προμήθειας " Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί "

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια « Βιολογικών Δεικτών Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού και Ελέγχου Κλιβάνου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (πλάσματος) » - (τελικές τεχνικές προδιαγραφές).

Σελίδες