ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ (235 kB)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ) (22 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (10 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ , ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνημμένα 9824A (3 MB)

Περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 6.32 (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2436/13-3-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Συνημμένα ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ (002) (688 kB)

Περισσότερα...

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία της Ν.Μ. Σπάρτης με ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας: Καρδιολογίας ,Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Συνημμένα ΟΕ- 7639A-2 (3 MB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία της Ν.Μ. Σπάρτης με ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας: Καρδιολογίας ,Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Συνημμένα 7639A (3 MB)

Περισσότερα...