Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και διαμοιρασμού απεικονιστικών εξετάσεων cloud PACS 3Dnet, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας Συνημμένα 23...

Περισσότερα...

ΥΠ’ ΑΡ. 17 /2024ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 49.128,20 CPV:15800000-6 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2024 ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΔΑΜ24PROC014766326 (691 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 350569 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ6ΨΘΣ46904Δ-Β5Φ ΑΔΑΜ24PROC01464482 (238 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ( ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ) ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_2024 ΑΔΑΜ (244 kB)

Περισσότερα...