ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ. 11612

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ. 11612 (430 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (14 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για τη διενέργεια διακομιδών των εξελθόντων από το νοσοκομείο ασθενών προς την οικία τους, εντός του Ν.Λακωνίας

Συνημμένα 51_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (249 kB)

Περισσότερα...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Συνημμένα 28_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜ (906 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠ_11458

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ (235 kB)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ) (22 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (10 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ αρ. 11052 – ορθή επανάληψη

Συνημμένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (14 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ11052 ΟΡΘ ΕΠΑΝ (315 kB)ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΡ. 10675

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΡ. 10675 (319 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡ. 10616

Συνημμένα ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) (13 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡ. 10616 (217 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ...

Περισσότερα...