ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικός άνω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Συνημμένα 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΑΔΑΜ (2 MB)

Περισσότερα...