ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Συνημμένα 10_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ME ΑΔΑΜ- ΨΗΦΙΑΚΗ (596 kB)

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡ.09/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ Συνημμένα 9_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ (3 MB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...