ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV:15800000-6 ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3 ΜΗΝΩΝ_pdf (1) (326 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (12 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (282 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΠ_2 (1)_ (309 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (10 kB)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (10 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. 11845

Συνημμένα ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) (10 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΡ....

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ. 11870 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνημμένα ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΑΝΑΡΤΗΣΗ (13 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ....

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΟΣΜΩΣΗ) ΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡ_ 11732

Συνημμένα ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΟΣΜΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) (13 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΟΣΜΩΣΗ) ΑΡ_ 11732...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ. 11612

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ. 11612 (430 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (14 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠ_11458

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ (235 kB)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ) (22 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (10 kB)

Περισσότερα...