Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού» της Ν.Μ. Μολάων

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (580 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (15 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ανταλλακτικών για το σιδερωτήριο GMP 1600 VAR και για το πλυντήριο AGA 735-50», καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την «επισκευή του πλυντηρίου AGA 735-50» της Ν.Μ. Μολάων.

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΑ (565 kB)

Περισσότερα...