ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ.9219

Συνημμένα ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) (12 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ.9219 (376 kB)

Περισσότερα...

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ

Συνημμένα ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ αρ. 8930 (289 kB)ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η-Υ)

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η-Υ) ΑΡ.7999 (403 kB)ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ -Η-Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) (16 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΝΕΡΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ» ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ (653 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειρουργικής αναρρόφησης με διαχωριστή αμαλγάματος και ερμαρίου ηχομονωτικού της Ν.Μ. Μολάων.

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ (263 kB)ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Μπαταριών για διάφορα μηχανήματα» της Ν.Μ. Μολάων.

Συνημμένα ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) (12 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.7671 (193 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον «ετήσιο προληπτικό καθαρισμό των σωληνώσεων αποχέτευσης των εξωτερικών φρεατίων» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (445 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου της «Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης του Λέβητα – Καυστήρα Θέρμανσης» και «Μέτρησης καυσαερίων του Λέβητα – Καυστήρα Θέρμανσης» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΥΣΤΗΡΑ (381 kB)

Περισσότερα...