Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα αποτελείται από 1 εξωτερικό ιατρείο που λειτουργεί καθημερινές πλην Δευτέρας.

Στελεχώνεται από 1 Διευθυντή Ιατρό Γαστρεντερολόγο και 1 Επικουρικο Ιατρο ιδιας ειδοκότητας.

  • Καλαποθάκος Παναγιώτης (Διευθυντής)
  • Στρατηγάκος Ελευθέριος. – Επικουρικος 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2731093117

 

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ