ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. Συνημμένα ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (433 kB)11528_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (160 kB)

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)             

Συνημμένα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (206 kB)23DIAB000026948 (816 kB)

Περισσότερα...

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ HOLMIUM LASER ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ. Συνημμένα 2576 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3o ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LASER Litho (172 kB)

Περισσότερα...

2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ HOLMIUMLASER ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ Συνημμένα 23DIAB000025885 (199 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η_signed (134 kB)

Περισσότερα...

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Ενεργειακής πλατφόρμας ηλεκτροχειρουργικής για μονοπολικές και διπολικές εφαρμογές & συστήματος σύντηξης ιστών για ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης.

Συνημμένα 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_12527 (168 kB)ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_0 (118 kB)

Περισσότερα...