ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

CPV: 33698100-0 Συνημμένα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΔΑΜ (274 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (160 kB)

Περισσότερα...

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών διατάξεων παρακέντησης φλέβας και εξαρτημάτων δειγματοληψίας αίματος με CPV:33141300-3 του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Συνημμένα τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών (2 MB)856 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (515 kB)

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33141300-3) ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Συνημμένα 2023DIAB27520 (2 MB)-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ neo (207...

Περισσότερα...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. Συνημμένα ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (433 kB)11528_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (160 kB)

Περισσότερα...