Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών διατάξεων παρακέντησης φλέβας και εξαρτημάτων δειγματοληψίας αίματος με CPV:33141300-3 του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Συνημμένα τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών (2 MB)856 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (515 kB)

Περισσότερα...