Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καλωδίων συνδέσεων για τα μόνιτορ Vismo Nihon Kohden. Συνημμένα 13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed_ΑΔΑΜ (247 kB)

Περισσότερα...

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ HOLMIUM LASER ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ. Συνημμένα 2576 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3o ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LASER Litho (172 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών διενέργειας πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου του υφιστάμενου κτιρίου του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης. Συνημμένα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_signed_ΑΔΑΜ (212 kB)

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων. Συνημμένα 12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Μεταφοράς δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό- ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19....

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ►ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ....

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Σπάρτης. Συνημμένα 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΟΝΕΡ (496 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ Συνημμένα 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΜΟΛΗ- ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (856 kB)

Περισσότερα...

2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ HOLMIUMLASER ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ Συνημμένα 23DIAB000025885 (199 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η_signed (134 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Tο Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού. Συνημμένα 4_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (242...

Περισσότερα...