Διακήρυξη (υπ’αρ.16/2023) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)

Συνημμένα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (224 kB)16_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ (3 MB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ (293 kB)ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (276 kB)

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνημμένα 35_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (003) (333 kB)

Περισσότερα...