Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αισθητήρων οξυμετρίας για το οξύμετρο Bitmos Sat 801+ για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια probe πλύσης αναρρόφησης για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια : Α) βάσεων κυτίων συλλογής και Β) τροχήλατου μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και Γ) σκαλοπατιών 2 επιπέδων για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συσκευών και ειδών γραφείου για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Σελίδες