ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Περιγραφή: 

Το Γ.Ν. Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6η/2-03-2016 (Θέμα 6ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει  Πρόχειρο  μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ « ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ)  (αρ. διακήρυξης 3/2016).

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας ή μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας (ή για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ή για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις  22/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ.          

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 21/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Δεν απαιτείται η αγορά της διακήρυξης η οποία θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.hosplak.gr της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης. 

 Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. & κ. Τσερπέ Στ. τηλ.: 27310 – 21031, 93200.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.