ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 3 – 07.01.2020

‘..Διορίζουμε τον ΚΟΡΩΝΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ανδρέα, πτυχιούχο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχο Διδακτορικού στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΜΟΛΑΟΙ», αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας..’

 

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ