1. Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου ΝΠΔΔ υπό την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

 

  1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Κωνσταντίνου πτυχιούχος της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας» και μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Διοικήτρια στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος Διδακτορικού στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Διοικητής στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΜΟΛΑΟΙ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, Συνταξιούχος του Ιδιωτικού Τομέα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΙΧΑΛΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σωτηρίου, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό.
  4. ΝΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Σωτηρίου, Οικονομολόγος – Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΩΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λεωνίδα, Δικηγόρο
  5. ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου Συνταξιούχος ΕΛ.ΑΣ. ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  του Ηλία, συνταξιούχο.
  6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του  Νικολάου, Συντονιστής Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογίας που υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ» και Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την  ΝΤΟΡΟΒΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου, Συντονίστρια Διευθύντρια Κυτταρολογίας που υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ» και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της εν λόγω Μονάδας.
  7. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊστάμενος Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ – Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»), με αναπληρώτριά του την ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ του Χρήστου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ομοίως.
  8. ΑΡΑΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Νικολάου, Επιμελητής Α΄ Γυναικολογίας ο οποίος υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ – Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ως τακτικό μέλος  – εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον ΚΟΥΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Οδυσσέα, Επιμελητής Α Γυναικολογίας, ομοίως.
  9. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών με βαθμό Α΄ η οποία υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ – Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ,  ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων – πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια της την ΤΣΙΓΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Δημητρίου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ,κλάδου Νοσηλευτικής, ομοίως.