Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει:

– το ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ τμήμα
– το ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ τμήμα
– το ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ τμήμα
– το ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ τμήμα
– το τμήμα ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
– το ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ τμήμα
– το ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ τμήμα