Ιωάννης και Αικατερίνη Γρηγοριου

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης συστάθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 713/37 και μετά από δωρεά των  Ιωάννη και Αικατερίνης Γρηγορίου Λακώνων ευεργετών. Άρχισε να κτίζεται το 1939 σε ένα χώρο 70.000 τ.μ. και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1953 ως Σανατόριο.

Σταθμοί στην ιστορία και εξέλιξη του Σανατόριου και μετέπειτα Νοσοκομείου Σπάρτης υπήρξαν γενικά οι εξής:

— 1962: Το Θεραπευτήριο Σανατόριο Σπάρτης μετατρέπεται σε Γενικό Νοσοκομείο.

— 1984: Εκπονείται η μελέτη επέκτασης του Νοσοκομείου, ενώ το 1988 άρχισε η υλοποίηση της μελέτης με την κατασκευή των εργαστηρίων.

— 1997:Συνεχίζεται η υλοποίηση της μελέτης με την κατασκευή της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου και του κέντρου ενεργείας.

— 2013: Δημιουργία ενιαίου Νοσοκομείου Λακωνίας με τη διοικητική ενσωμάτωση του Νοσοκομείου Μολάων. Πλέον υφίστανται δύο Νοσηλευτικές Μονάδες (Σπάρτης και Μολάων)

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ