Τα Κέντρα Υγείας έχουν ως στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους. Ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας βρίσκονται  τα παρακάτω πέντε κέντρα υγείας:

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης 
Τηλ: 2733 360 011
Fax: 2733 360 025
email :kyareop@otenet.gr

Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη
Τηλ: 2735 041 240
Fax: 2735 041 741
email :kyblax@otenet.gr

Κέντρο Υγείας Γυθείου 
Τηλ: 2733 360 100-104,60120,60121
Fax: 2733 029 010
email :hospspa1@otenet.gr

Κέντρο Υγείας Καστορίου 
Τηλ/Fax: 2731 057 217

Κέντρο Υγείας  Νεάπολης
Τηλ: 2734 022 222,022 500,022 104
Fax: 2734 029 008