Το KY Kαστορίου συστάθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 733/21/09/1993.

Προβλέπει (3) τρεις θέσεις υπόχρεων ιατρών.

Τηλ Επικοινωνίας:  2731057217