Το Νοσοκομείο Λακωνίας αποτελείται από τις Νοσηλευτικές μονάδες Σπάρτης και Μολάων.