Ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω τήματα:
1. Παθολογικό
2. Καρδιολογικό (που διασυνδέεται
λειτουργικά με το Παθολογικό Τμήμα)
3. Πνευμονολογικό
Υπάρχει επίσης και ειδικότητα Παιδιατρικής η οποία δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στα πλαίσια του Παθολογικού Ιατρικού Τμήματος. Τέλος ο παθολογικός τομέας συμπεριλαμβάνει την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ