Ο Παθολογικός τομέας περιλαμβάνει:

– την ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ κλινική & μονάδα ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
– την ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ κλινική & μονάδα ΠΡΟΩΡΩΝ
– την Μονάδα ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
– το ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ιατρείο