ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5067823 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ” ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020¨.

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ET  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσος  Κωδ. ΣΑ ΕΠ0261.

Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου είναι 1.922.764,00 συμπ. του Φ.Π.Α 24%.

Η πράξη αφορά την προμήθεια του παρακάτω Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού :

ΤΜΗΜΑCPVΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΤΕΜΑΧΙΑΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
133172100-7Πλήρες Αναισθησιολογικό Συγκρότημα1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ50.000 €
233110000-4 Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Ακτινολογικής και Ουρολογικής Χρήσης 1Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ70.000 €
342511110-5Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος-νερού για την κάλυψη των αναγκών για ψύξη-θέρμανση των χειρουργείων, των διαδρόμων των χειρουργείων και του μαιευτικού τμήματος1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ52.080 €
43311650-2Ψηφιακός Μαστογράφος με Τομοσύνθεση και Ψηφιακό Σύστημα Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ250.000 €
533111000 – 1Ψηφιακό Τηλεχειριζόμενο Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα 1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ300.000 €
633115200-1Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών (με δυνατότητα αναβάθμισης), συνοδευόμενος από 2η διαγνωστική κονσόλα, Σύστημα Αρχειοθέτησης Ιατρικής Εικόνας (Mini-Pacs), Εγχυτή Σκιαγραφικού Διπλού Αυλού και Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εγγραφής CD/DVD-ROM (DVD-ROBOT) 1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ 300.000 €
733192230-3Τράπεζα Ορθοπεδικής Χειρουργικής μεταφερόμενης επιφάνειας  συνοδευόμενη από πλήρες σετ έλξης, ρυθμιζόμενη συσκευή αρθροσκόπησης και τροχήλατη τράπεζα χειρουργικής άκρας χειρός1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ148.000 €
833192230-3Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής μεταφερόμενης επιφάνειας 1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ 94.240 €
933168100-6Πλήρης ενδοσκοπικός πύργος HD συνοδευόμενο από διαθερμία, συσκευή ARGON και πλυντήριο ενδοσκοπίων Γαστρεντερολογικού Τμήματος1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ221.522 €
1033162000-3Πλήρης Λαπαροσκοπικός Πύργος 4Κ-3D-ICG χωρίς διαθερμία 1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ186.000 €
1133115000-9Σύστημα Αγγειογραφίας – Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής (Angio – OCT) Οφθαλμολογικού Τμήματος 1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ71.920 €
1233100000-1Συσκευή Κρουστικού Υπερήχου (Shockwave) 21 ΓΙΑ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ / 1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ22.000 €
1333190000-8Συσκευή Laser 1Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ20.000 €
(για φυσικοθεραπευτήριο)
1433162100-4Κεντρικός Σταθμός Παρακολούθησης – Απεικόνισης & Καταγραφής Ζωτικών Παραμέτρων Καρδιολογικών Ασθενών με (4) Παρακλίνια Μόνιτορ1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ24.986 €
1533190000-8Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ20.000 €
1633190000-8Χειρουργική Διαθερμία μέγιστης ισχύος έως και 400 Watt για το Χειρουργείο 1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ 24.986 €
1733150000-6Συσκευή Υπερήχου 1Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ1.488 €
1833150000-6Συσκευή Ψυχρών Επιθεμάτων 1Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ3.472 €
1933155000-1Συσκευή Διαθερμίας Βραχέων Κυμάτων1Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ5.900 €
2033141620-2Συσκευή Δινόλουτρου21 ΓΙΑ Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ/1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ4.960 €
2133150000-6Συσκευή Άσκησης Τετρακέφαλου / Δικέφαλου Ποδιών 1Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ3.000 €
2230233000–1Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας 1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ14.260 €
2331524110-9Χειρουργικοί Προβολείς χωρίς Δορυφόρο – για το Χειρουργείο1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ 9.920 €
2433150000-6Συσκευή Παθητικής Κινητοποίησης Γόνατος – Ισχίου Ποδοκνημικής (CPM) 21 ΓΙΑ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ / 1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ11.000 €
2533100000-1Συσκευή ΤΕΚΑΡ (Φυσικοθεραπεία)1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ6.830 €
2633123230-9HOLTER Καρδιακού Ρυθμού 24ωρου1Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ6.200 €
 Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται η  βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους κατοίκους της ΠΕ Λακωνίας..

Leave a Comment