• Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  • Σωματείο Εργαζομένων Νοσηλευτικής  Μονάδας Σπάρτης
  • Σωματείο Εργαζομένων Νοσηλευτικής  Μονάδας Μολάων.