Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών:

  1. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
  2. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
  3. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  4. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολήσχετικής αίτησής τους.
  5. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  6. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Προϊσταμένη: Κολαντζιανού Βασιλική, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Τηλ Επικοινωνίας : 27310 93 190