Το Τμήμα Γραμματείας:

  1. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
  2. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
  3. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
  4. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
  5. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.
  6. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού και των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, στην 6η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

Υπεύθυνη : Κωνστάνταρου  Ελένη, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Τηλ 27310 93266