Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού συμπεριλαμβάνει τα Τμήματα

  1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Γραμματείας
  3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
  4. Κίνησης Ασθενών
  5. Οικονομικού
  6. Επιστασίας−Ιματισμού
Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ