Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού περιλαμβάνει τα τμήματα:

  1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  2. Τεχνικού

Υποδιευθυντής: Καράμπελας Αντώνης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τηλ Επικοινωνίας : 27310 93 195