Ο Χειρουργικός Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  1. Ορθοπεδική Κλινική
  2. Xειρουργική Κλινική
  3. ΩΡΛ Τμήμα
  4. Αναισθησιολογικό Τμήμα
  5. Oφθαλμολογικό Τμήμα
  6. Οδοντιατρικό Τμήμα
  7. Γυναικολογικό Τμήμα
Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ