Ο Χειρουργικός τομέας περιλαμβάνει:

– τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ κλινική
– το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Τμήμα
– την ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ κλινική
– την ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την Ω.Ρ.Λ. κλινική
– τη ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την Μονάδα ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
– το ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ
Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο:2731028671-4
Web : hosplak.gr
Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων, Οδός:  Επιδαύρου Λιμηράς  25, Τ.Κ. 23052, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2732360100
Web : hosplak.gr

Wordpress CMS, Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes

Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ