Ο Χειρουργικός τομέας περιλαμβάνει:

– τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ κλινική
– το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Τμήμα
– την ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ κλινική
– την ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την Ω.Ρ.Λ. κλινική
– τη ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
– την Μονάδα ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
– το ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ