Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια <<Καταγραφικού θερμοκρασίας ψυγείου>> του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ‘’Χειρουργικών Μοσχευμάτων (πλεγμάτων) για ανοιχτή & λαπαροσκοπική αποκατάσταση’’, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «LIS & Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διάφορων Υλικών (Ελαστικά Αυτοκινήτων, λάστιχο βεράντας,βάση τοίχου για λάστιχο, τηλεφωνικές συσκευές) του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών και ψυγείων του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οξύμετρων & αναλογικών πιεσόμετρων του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «αντικατάσταση του καλύμματος και του φελιζόλ διαφόρων καθισμάτων» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες