ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- OCT ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια μηχανήματος τομογραφίας οπτικής συνοχής –OCT και ψηφιακή αγγειογραφία.

Η διάρκεια  ορίζεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr , ήτοι από την Πέμπτη   11 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη  23 Ιουλίου 2019 .

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Σχόλια

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε κάποιες παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές που αναρτήσατε, οι οποίες αποτελούν αντιγραφή από το προσπέκτους του μηχανήματος της Nidek μοντέλο RS-3000 Advance 2.

 

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει το μηχάνημα της Αμερικάνικης εταιρείας Optovue, μοντέλο Avanti-AngioVue, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο πετυχημένο, αλλά και το μόνο πιστοποιημένο με πάνω από 500 διεθνείς δημοσιεύσεις. Επιπλέον όλη η βιβλιογραφία της OCT Αγγειογραφίας είναι βασισμένη σε αυτό το μηχάνημα.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις παρακατω παρατηρήσεις:

 

 

Προδιαγραφή 2. Να είναι υψηλής ταχύτητας 85.000 Α-Scan / sec .

 

Σχόλια: Η ταχύτητα σάρωσης είναι μια σημαντική προδιαγραφή την οποία η Optovue έχει στα 70.000 A-Scan / sec, χάρη στην τεχνολογία SSADA με την οποία κάνει λήψη αγγειογραφίας σε μόλις 2 λήψεις 3 δευτερολέπτων. Επίσης αυτή η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή 2 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 2. Να είναι υψηλής ταχύτητας 70.000 Α-Scan / sec ή μεγαλύτερο

 

 

Προδιαγραφή 3. Η συσκευή να απεικονίζει την εικόνα του βυθού και να την αντιστοιχεί άμεσα και με ακρίβεια με την εικόνα της οπτικής τομογραφίας συνοχής. Η σάρωση της εικόνας να επιτυγχάνεται μέσω ομοεστιακής σάρωσης με laser SLO 785nm και η σάρωση να γίνεται κατά τον κάθετο ή και οριζόντιο άξονα του ματιού .

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 3 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 3. Η συσκευή να απεικονίζει την εικόνα του βυθού και να την αντιστοιχεί άμεσα και με ακρίβεια με την εικόνα της οπτικής τομογραφίας συνοχής

 

 

Προδιαγραφή 4. Η σάρωση της εικόνας της οπτικής τομογραφίας συνοχής να επιτυγχάνεται μέσω φωτεινής πηγής SLD (Super Luminescent Diode) 880nm.

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. . Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 4 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 4. Η σάρωση της εικόνας της οπτικής τομογραφίας συνοχής να επιτυγχάνεται μέσω φωτεινής πηγής SLD (Super Luminescent Diode) 840 - 880nm.

 

 

Προδιαγραφή 7. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης του αμφιβληστροειδή σε πραγματικό χρόνο υψηλής ταχύτητας, ο οποίος θα εξαλείφει τις ακούσιες κινήσεις του οφθαλμού και θα προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου (Eye Tracking - Eye tracer)

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή, αναφερόμενη στην τεχνολογία Eye tracer, όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 7 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 7. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης του αμφιβληστροειδή σε πραγματικό χρόνο υψηλής ταχύτητας, ο οποίος θα εξαλείφει τις ακούσιες κινήσεις του οφθαλμού και θα προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου

 

 

Προδιαγραφή 8. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της κλίσης της κεφαλής του ασθενούς η οποία προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου (Torsion Eye tracer (TET))

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Επίσης η δυνατότητα της πλήρους επαναληψιμότητας σάρωσης αναφέρεται ήδη από την προδιαγραφή 7.  Το Angiovue της Optovue καλύπτεται όσον αφορά την επαναληψιμότητα σάρωσης με την τεχνολογία DualTrac. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 8 να διαγραφεί.

 

 

Προδιαγραφή 13.Να διαθέτει ειδική σάρωση των βαθύτερων στρωμάτων του αμφιβληστροειδή για καλύτερη απεικόνιση αυτών  (EDI-OCT)

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή αναφερόμενη στην τεχνολογία (EDI-OCT) όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 13 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 13. Να διαθέτει ειδική σάρωση των βαθύτερων στρωμάτων του αμφιβληστροειδή για καλύτερη απεικόνιση αυτών 

 

 

Προδιαγραφή 19.Να διαθέτει χάρτη πυκνότητας αγγείων και χάρτη πυκνότητας διάχυσης

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή αναφερόμενη και στα δύο είδη χάρτη ουσιαστικά γίνεται για περιγραφή συγκεκριμένου μηχανήματος. Αυτό το μηχάνημα ονομάζει χάρτη πυκνότητας διάχυσης την αγγειογραφία στην περιοχή του οπτικού νεύρου και χάρτη πυκνότητας αγγείων την αγγειογραφία στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Στην πραγματικότητα ο χάρτης πυκνότητας αγγείων και χάρτης πυκνότητας διάχυσης είναι συνώνυμα, καθώς η τεχνολογία OCT Αγγειογραφίας αυτό που εντοπίζει είναι ροή (διάχυση) εντός των αγγείων και έτσι καταφέρνει να τα απεικονίσει τα ίδια τα αγγεία. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 19 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 19. Να διαθέτει χάρτη πυκνότητας αγγείων ή χάρτη πυκνότητας διάχυσης

 

 

Προδιαγραφή 21. To OCT Αγγειογραφίας να έχει εύρος εξέτασης 3x3mm, 4.5x4.5mm, 6x6mm και 9x9mm.

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 21 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 21. To OCT Αγγειογραφίας να έχει εύρος εξέτασης 3x3mm, 4.5x4.5mm, 6x6mm και 8x8mm ή 9x9mm

 

 

Προδιαγραφή 22. Να μπορεί να συνθέσει πανοραμική εικόνα 12x12mm.

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 22 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 22. Να μπορεί να συνθέσει πανοραμική εικόνα της αγγειογραφίας του οπτικού νεύρου και της ωχράς κηλίδας

 

 

 

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι παρατηρήσεις μας έχουν σαν σκοπό την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό με εξαιρετικής ποιότητας μηχάνημα , αλλά και την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την συμμετοχή άνω των δυο των εταιρειών.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Στεργίου Θεόδωρος.
Εταιρεία Αδαμαντία Μηνά
Αγαμέμνονος 13, Χολαργός
Τηλ. 2106540165
email: info@minascompany.gr
www.minopta.gr

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε κάποιες παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές που αναρτήσατε, οι οποίες αποτελούν αντιγραφή από το προσπέκτους του μηχανήματος της Nidek μοντέλο RS-3000 Advance 2.

 

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει το μηχάνημα της Αμερικάνικης εταιρείας Optovue, μοντέλο Avanti-AngioVue, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο πετυχημένο, αλλά και το μόνο πιστοποιημένο με πάνω από 500 διεθνείς δημοσιεύσεις. Επιπλέον όλη η βιβλιογραφία της OCT Αγγειογραφίας είναι βασισμένη σε αυτό το μηχάνημα.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις παρακατω παρατηρήσεις:

 

 

Προδιαγραφή 2. Να είναι υψηλής ταχύτητας 85.000 Α-Scan / sec .

 

Σχόλια: Η ταχύτητα σάρωσης είναι μια σημαντική προδιαγραφή την οποία η Optovue έχει στα 70.000 A-Scan / sec, χάρη στην τεχνολογία SSADA με την οποία κάνει λήψη αγγειογραφίας σε μόλις 2 λήψεις 3 δευτερολέπτων. Επίσης αυτή η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή 2 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 2. Να είναι υψηλής ταχύτητας 70.000 Α-Scan / sec ή μεγαλύτερο

 

 

Προδιαγραφή 3. Η συσκευή να απεικονίζει την εικόνα του βυθού και να την αντιστοιχεί άμεσα και με ακρίβεια με την εικόνα της οπτικής τομογραφίας συνοχής. Η σάρωση της εικόνας να επιτυγχάνεται μέσω ομοεστιακής σάρωσης με laser SLO 785nm και η σάρωση να γίνεται κατά τον κάθετο ή και οριζόντιο άξονα του ματιού .

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 3 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 3. Η συσκευή να απεικονίζει την εικόνα του βυθού και να την αντιστοιχεί άμεσα και με ακρίβεια με την εικόνα της οπτικής τομογραφίας συνοχής

 

 

Προδιαγραφή 4. Η σάρωση της εικόνας της οπτικής τομογραφίας συνοχής να επιτυγχάνεται μέσω φωτεινής πηγής SLD (Super Luminescent Diode) 880nm.

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. . Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 4 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 4. Η σάρωση της εικόνας της οπτικής τομογραφίας συνοχής να επιτυγχάνεται μέσω φωτεινής πηγής SLD (Super Luminescent Diode) 840 - 880nm.

 

 

Προδιαγραφή 7. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης του αμφιβληστροειδή σε πραγματικό χρόνο υψηλής ταχύτητας, ο οποίος θα εξαλείφει τις ακούσιες κινήσεις του οφθαλμού και θα προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου (Eye Tracking - Eye tracer)

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή, αναφερόμενη στην τεχνολογία Eye tracer, όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 7 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 7. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης του αμφιβληστροειδή σε πραγματικό χρόνο υψηλής ταχύτητας, ο οποίος θα εξαλείφει τις ακούσιες κινήσεις του οφθαλμού και θα προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου

 

 

Προδιαγραφή 8. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της κλίσης της κεφαλής του ασθενούς η οποία προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου (Torsion Eye tracer (TET))

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Επίσης η δυνατότητα της πλήρους επαναληψιμότητας σάρωσης αναφέρεται ήδη από την προδιαγραφή 7.  Το Angiovue της Optovue καλύπτεται όσον αφορά την επαναληψιμότητα σάρωσης με την τεχνολογία DualTrac. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 8 να διαγραφεί.

 

 

Προδιαγραφή 13.Να διαθέτει ειδική σάρωση των βαθύτερων στρωμάτων του αμφιβληστροειδή για καλύτερη απεικόνιση αυτών  (EDI-OCT)

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή αναφερόμενη στην τεχνολογία (EDI-OCT) όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 13 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 13. Να διαθέτει ειδική σάρωση των βαθύτερων στρωμάτων του αμφιβληστροειδή για καλύτερη απεικόνιση αυτών 

 

 

Προδιαγραφή 19.Να διαθέτει χάρτη πυκνότητας αγγείων και χάρτη πυκνότητας διάχυσης

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή αναφερόμενη και στα δύο είδη χάρτη ουσιαστικά γίνεται για περιγραφή συγκεκριμένου μηχανήματος. Αυτό το μηχάνημα ονομάζει χάρτη πυκνότητας διάχυσης την αγγειογραφία στην περιοχή του οπτικού νεύρου και χάρτη πυκνότητας αγγείων την αγγειογραφία στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Στην πραγματικότητα ο χάρτης πυκνότητας αγγείων και χάρτης πυκνότητας διάχυσης είναι συνώνυμα, καθώς η τεχνολογία OCT Αγγειογραφίας αυτό που εντοπίζει είναι ροή (διάχυση) εντός των αγγείων και έτσι καταφέρνει να τα απεικονίσει τα ίδια τα αγγεία. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 19 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 19. Να διαθέτει χάρτη πυκνότητας αγγείων ή χάρτη πυκνότητας διάχυσης

 

 

Προδιαγραφή 21. To OCT Αγγειογραφίας να έχει εύρος εξέτασης 3x3mm, 4.5x4.5mm, 6x6mm και 9x9mm.

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 21 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 21. To OCT Αγγειογραφίας να έχει εύρος εξέτασης 3x3mm, 4.5x4.5mm, 6x6mm και 8x8mm ή 9x9mm

 

 

Προδιαγραφή 22. Να μπορεί να συνθέσει πανοραμική εικόνα 12x12mm.

 

Σχόλια: Η προδιαγραφή όπως προαναφέραμε περιγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε η προδιαγραφή 22 να αλλάξει ως εξής.

 

Νέα Προδιαγραφή 22. Να μπορεί να συνθέσει πανοραμική εικόνα της αγγειογραφίας του οπτικού νεύρου και της ωχράς κηλίδας

 

 

 

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι παρατηρήσεις μας έχουν σαν σκοπό την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό με εξαιρετικής ποιότητας μηχάνημα , αλλά και την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την συμμετοχή άνω των δυο των εταιρειών.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Στεργίου Θεόδωρος.
Εταιρεία Αδαμαντία Μηνά
Αγαμέμνονος 13, Χολαργός
Τηλ. 2106540165
email: info@minascompany.gr
www.minopta.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου