Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την επεξεργασία των αιτήσεων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017 για την πρόσληψη συνολικά τριάνταένα (31) ατόμων για ανάγκες καθαριότητας στο Γ.Ν. Λακωνίας υπήρξε ισοβαθμία και θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση.

α) Μεταξύ των υποψηφίων με διακόσια τριάντα (230) μόρια στη Ν.Μ. Σπάρτης

β) Μεταξύ των υποψηφίων με διακόσια (200) μόρια στη Ν.Μ. Μολάων

γ) Μεταξύ των υποψηφίων με μηδέν (0) μόρια στη Ν.Μ. Μολάων

Subject: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 3 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Πέμπτη 20-07-2017 έως Δευτέρα 31-07-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΠ.Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ  ( 1 )   ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ  ( 1 )  ΘΕΣΗΣ ΕΠ.Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ .

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΒ ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

Το ΓΝ Λακωνίας προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του ΕΒ για τη ΝΜ Μολάων.

Παρακάτω επισυνάπτονται το κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

"Προληπτική Ιατρική" στη Μάνη - Κέντρο Υγείας Αρεόπολης στις 24 Ιουνίου 2017

"Προληπτική Ιατρική" στη Μάνη - Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Απόσπασμα απο το Δελτίο Τύπου. "..Tο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης ανανεώνει το ραντεβού και δηλώνει εκ νέου υπερήφανος διοργανωτής της έβδομης κατά σειρά Εκδήλωσης "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" στη Μάνη, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.... Για αυτό προσκαλούμε τους πολίτες της Μάνης να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 08:00 - 15:00. Κλιμάκιο καταξιωμένων ιατρών θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης με σκοπό τη δωρεάν παροχή ιατρικών εξετάσεων - συμβουλών σε όσους χρήζουν εξειδικευμένης παρακολούθησης και φροντίδας.

Σελίδες