Διαβουλεύσεις

Α' Φάση: Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ''Εργαλείων Χειρουργείου - Συρραπτικών''

Α' φάση : Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών».

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Πλήρη Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Χειρουργείου.

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα «Επιθεμάτων Κατακλίσεων»

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Επιθεμάτων Κατακλίσεων».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ -ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Σελίδες