Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Οδοντιατρικών Ειδών (CPV:33141800-8 Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά)».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης. Λήξη υποβολής προσφορών:09-07-2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ακτινολογικών Φίλμ» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων οφθαλμολογικής χρήσης για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Σελίδες