Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Βουρτσών καθαρισμού εργαλείων Χειρουργείου για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια μίας (1) ουρολογικής οπτικής για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΩΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες