Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «τεντών και μηχανισμών στήριξης» της Ν.Μ. Μολάων.

Συνοπτικός διαγωνισμόςγια την «Ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό-ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας μονάδων παροχής ενέργειας (UPS) και περιφερειακών Η/Υ για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης.

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας γαντιών μιας χρήσης για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης & Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ- Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες