Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «αλατιού χονδρού Νο 2» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Έπιπλα Γραφείου» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «χειρολαβών οδοντιατρικής έδρας» της Ν.Μ. Μολάων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 1/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου της «Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης του Λέβητα – Καυστήρα Θέρμανσης» και «Μέτρησης καυσαερίων του Λέβητα – Καυστήρα Θέρμανσης» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες