Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΚΑΡ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Fax» της Ν.Μ.Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας περιφερειακών Η/Υ & αναλωσίμων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σελίδες