Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Ανοικτός άνω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με και άνευ συνοδό εξοπλισμό» CPV: 33696200-7.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ & ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 7/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ. Β. ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Σελίδες