Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ <ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ιματισμού Νοσοκομειακής Χρήσης για τις ανάγκες της Ν. Ν. Σπάρτης & Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειρουργικών μασκών για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες