Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δεύτερη (β) φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό,καρδιολογικό,μαιευτικό) της Ν.Μ. Μολάων του Γ.Ν. Λακωνίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Βουρτσών καθαρισμού εργαλείων Χειρουργείου για τη Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια μίας (1) ουρολογικής οπτικής για τη Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΩΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΔΙΣΚΩΝ ELECTROLUX TYPE WT90ERB ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 40. Σημείωση: Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν 31-07-2019 & εκ παραδρομής στο αρχείο αποτυπώνεται μεταγενέστερη ημερομηνία. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Σελίδες