Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διαφόρων κρεάτων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (νέος γύρος) για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των πυροσβεστήρων της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την διενέργεια ξυλουργικών εργασιών σε χώρους της Ν. Μ. Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ & ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες