Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας παρακλίνιων κομοδίνων για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Ανάρτηση Τελικών Προδιαγραφών έπειτα από Διαβούλευση για την «Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό)» του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 39511106-8)» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» της Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οπισθοφατνιακού (Οδοντιατρικού) ακτινολογικού μηχανήματος (ΚΕΟΜ) .

Διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια διατάξεων αναισθησίας και ανάνηψης (κυκλώματα πολλαπλών χρήσεων, συνδετικά οξυγόνου, διχάλα σύνδεσης φίλτρου εκπνοής, βαλβίδα διαφυγής πολλαπλών χρήσεων)»του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Σελίδες