Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ). Η ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 21/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ "47098"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,5 cm μήκος χ 2 cm πλάτος περίπου) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΔΟΝΤΙΩΝ (BITE BOLCK) ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ. Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για ορθοπαντογράφο SOREDEX τύπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου Τηλεφωνικής Διαχείρισης των Ραντεβού του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων).

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, για Καταψύκτη Μονάδων Πλάσματος & Ψυγείου Αιμοδοσίας για Ασκούς Αίματος.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ''Ιατρικών Αναλωσίμων" για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ «ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»

Σελίδες