Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση Επανυποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητα χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο μετρήσεων καυσαερίων λέβητα / καυστήρα της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο/πιστοποίηση των τέσσερων (4) ανελκυστήρες της Ν.Μ. Μολάων

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. 52 για την Προμήθεια Ιματισμού για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος αρνητικής πίεσης επούλωσης τραυμάτων για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Β' φάση διαβούλευσης τελικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα υγειονομικού υλικού.

Σελίδες