Έργα ΕΣΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης :  2.1/2021 Αριθμός Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: -105783-2, 105786-2, 10787-2, 105789-2, 105790-2, 105791-2, 105792-2, -105794-2.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ& Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

  Περιγραφή: 

  Ενίσχυση του Γ.Ν.Λακωνίας-Ν.Μ.Μολάων με Επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην περιφέρεια πελοποννήσου ΚΩΔ.ΟΠΣ:5070592

  Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Κωδ. ΟΠΣ: 5070592

  ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ( Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ –Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 5027245 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 390.000,00€.