Έργα ΕΣΠΑ

Ενίσχυση του Γ.Ν.Λακωνίας-Ν.Μ.Μολάων με Επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην περιφέρεια πελοποννήσου ΚΩΔ.ΟΠΣ:5070592

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Κωδ. ΟΠΣ: 5070592

ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ( Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ –Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 5027245 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 390.000,00€.