Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Γ.Ν. Λακωνίας

 

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Πρόσφατες ενημερώσεις . . .


Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας μέσω του μενού που βρίσκεται στο επάνω μερος. Συγκεκριμένα στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσετε εύκολα  την ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει (π.χ. διαγωνισμοί , ανακοινώσεις κλπ) ...

«Απολογιστικά στοιχεία 1ου εξαμήνου Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας»

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που καταγράφονται στο Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων Μονάδων Υγείας ESY.net του Υπουργείου, το 1ο εξάμηνο 2014 στις Μονάδες Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας προσήλθαν 79.531 τακτικά και επείγοντα περιστατικά και 31.474 για συνταγογραφήσεις. 


Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις Δομές Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο pdf :

Ένταξη πράξης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151.976/ΨΣ3047-Α2, απόφαση ένταξης, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας  εντάχθηκε με την πράξη «Ψηφιακή και ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων», στον άξονα προτεραιότητας «02 – Τ.Π.Ε. και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», συνολικού προϋπολογισμού 373.300,00 €. 

Σελίδες