ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  27323 60191,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (συνεδρίαση της 5/6/2014) 

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Νεοκλής Κρητικός (Νοσ. Μονάδα Μολάων).

Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Βουνάσης (Νοσ. Μονάδα Σπάρτης) 

Γραμματέας

Γιώργος Σακελλαριάδης (Νοσ. Μονάδα Μολάων).

Ταμίας 

Παναγιώτης Καλαποθάκος (Νοσ. Μονάδα Σπάρτης).

Μέλη 

Ανδριάνα Τζουγανάτου (Νοσ. Μονάδα Σπάρτης).

 

Γεωργία Αθανασοπούλου (Κ.Υ. Βλαχιώτη ).

 

Χρύσα Ντοροβίτσα (Νοσ. Μονάδα Σπάρτης).