Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ''Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού"

Περιγραφή: 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

Tο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ως κάτωθι:

  1. Ένας (1) Ουρολογικός Υπερηχοτομογράφος.
  2. Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών με τροχήλατο τραπεζίδιο και καταγραφικό.
  3. Αποψύκτης πλάσματος.
  4. Ζυγός & ανακινητήρας ασκών αίματος.
  5. Συγκολλητής πλαστικών σωλήνων ασκών αίματος. 
  6. Φορητά παλμικά οξύμετρα.
  7. Μηχάνημα παθητικής κινητοποίησης ποδοκνημικής άρθρωσης (CPM).  

Η διάρκεια ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 18 Ιουνίου 2018 έως και την  3 Ιουλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

Κύριοι,

Παρακάτω παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά την προμήθεια μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων

Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών :

• Να διαθέτει πλήκτρα αφής για άμεση λειτουργία εντολών όπως FREEZE κυματομορφής, RECORD καταγραφής και χειροκίνητης πίεσης NIBP. Επιπλέον να διαθέτει περιστροφικό κομβίο για πλοήγηση στο menu.

Τα περισσότερα μόνιτορ του εμπορίου όπως επίσης και το μόνιτορ που διαθέτει η εταιρία μας διαθέτουν τα παραπάνω πλήκτρα όχι ως πλήκτρα αφής αλλά ως κανονικά πλήκτρα με αποτέλεσμα να μην πληρείται η προδιαγραφή.

Οπότε για την ανάπτυξη ανταγωνισμού προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Να διαθέτει πλήκτρα για άμεση λειτουργία εντολών όπως FREEZE κυματομορφής, RECORD καταγραφής και χειροκίνητης πίεσης NIBP. Επιπλέον να διαθέτει περιστροφικό κομβίο για πλοήγηση στο menu.

• Να διαθέτει έγχρωμη TFT LCD οθόνη 8 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας. Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης πέντε (5) ταυτόχρονα κυματομορφές παραμέτρων.

Εφόσον απαιτείται 5 πολικό καλώδιο ΗΚΓ το οποίο μπορεί να λάβει 7 απαγωγές θεωρούμε ότι το μόνιτορ θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να απεικονίζει 9 απαγωγές όπου θα περιλαμβάνονται και αυτές της οξυμετρίας και των αναπνοών.

Οπότε προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Να διαθέτει έγχρωμη TFT LCD οθόνη 8 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας. Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον εννιά (9) ταυτόχρονα κυματομορφές παραμέτρων

• Να διαθέτει μονάδα NIBP με λειτουργία χειροκίνητη, αυτόματη και STAT, κατάλληλη για τις μετρήσεις ενηλίκων 10-270 mmHg, παίδων 10-235 mmHg, και νεογνών 10-135 mmHg. Να παραδίδεται με περιχειρίδα ενηλίκων.

Το προσφερόμενο από την εταιρία μας μόνιτορ διαθέτει εύρος μέτρησης παίδων μεταξύ 10-230mmHg με την απόκλιση των 5 mmHg στο ανώτερο όριο να είναι επουσιώδη.

Οπότε προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Να διαθέτει μονάδα NIBP με λειτουργία χειροκίνητη, αυτόματη και STAT, κατάλληλη για τις μετρήσεις ενηλίκων 10-270 mmHg, παίδων 10-235 mmHg, και νεογνών 10-135 mmHg. Να παραδίδεται με περιχειρίδα ενηλίκων.

• Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 3.5 kgr.

Το προσφερόμενο από την εταιρία μας μόνιτορ έχει βάρος 3.6 kg με την απόκλιση αυτή των 100 gr να είναι επουσιώδες.

Οπότε προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 3.8 kgr.

• Οι διαστάσεις του να μην ξεπερνάνε τις 260 mm x 210 mm x 180 mm

Το προσφερόμενο από την εταιρία μας μόνιτορ έχει διαστάσεις 261 x 215 x 198 mm δηλαδή ελάχιστα χιλιοστά διαφορά από τα ζητούμενα. Επίσης δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καλύπτονται οι εν λόγω διαστάσεις πχ. λόγο περιορισμένου χώρου.

Οπότε προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Οι διαστάσεις του να μην ξεπερνάνε τις 265 mm x 215 mm x 200 mm

Παρακαλούμε όπως τροποποιηθούν όλα τα αναφερόμενα σημεία των προδιαγραφών προκειμένου να είναι δυνατόν να συμμετέχει και να κριθεί αντικειμενικά η εταιρεία μας.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Χρονάκης
Product Manager
Critical Care

Κύριοι,

Παρακάτω παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά την προμήθεια φορητών παλμικών οξυμέτρων

Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών :

4. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας και ρεύμα.

Θα πρέπει να αναφέρεται η αυτονομία σε ώρες ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί το χαρακτηριστικό αυτό και οι οποίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 36 ώρες για να μην απαιτείται συχνή φόρτιση. Επίσης η προδιαγραφή έρχεται σε αντίθεση με την προδιαγραφή 14 στην οποία ζητείται ο φορτιστής και οι μπαταρίες προς επιλογή. Τέλος, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται σε λειτουργία και μέσω ρεύματος καθώς έτσι το οξύμετρο δεν γίνεται να είναι πλέον φορητό.

Οπότε προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής.

4. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 36 ωρών.

14. Να συνεργάζεται με επιτραπέζιο φορτιστή για τη φόρτιση του οξυμέτρου. Να προσφερθεί προς επιλογή ο φορτιστής και το κιτ επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Η προδιαγραφή έρχεται σε αντίθεση με την προδιαγραφή 4 στην οποία ζητείται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Οπότε προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής

14. Να συνεργάζεται με επιτραπέζιο φορτιστή για τη φόρτιση του οξυμέτρου ο οποίος να προσφερθεί στην βασική σύνθεση

Παρακαλούμε όπως τροποποιηθούν όλα τα αναφερόμενα σημεία των προδιαγραφών προκειμένου να είναι δυνατόν να συμμετέχει και να κριθεί αντικειμενικά η εταιρεία μας.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Χρονάκης
Product Manager
Critical Care

- Η απόψυξη και θέρμανση να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον. Να μην απαιτείται για την
λειτουργία της συσκευής νερό ή άλλου είδους θερμαντικό υγρό.

- Να έχει χωρητικότητα από 3 - 6 μονάδες πλάσματος

- Να ανιχνεύεται αυτόματα η θερμοκρασία του προς απόψυξη πλάσματος ούτως
ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος για αποφυγή υπερθέρμανσης και επιλογή
προγράμματος απόψυξης.

- Να υπάρχει άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία διαδικασία στο προς
απόψυξη υλικό

- Να υπάρχει ένδειξη (ηχητική και οπτική) για την απουσία κρυστάλλων πάγου

- Να προσαρμόζεται αυτόματα ο χρόνος που απαιτείται για την απόψυξη ανάλογα με
τον όγκο και την αρχική θερμοκρασία του ασκού.

- Να είναι εύκολη στον χειρισμό και καθαρισμό

- Να μήν απαιτούνται αναλώσιμα για την λειτουργία της συσκευής

- Να πληρεί τις προδιαγραφές CE 123

• Κατάλληλη για όλους τους ασκούς αιμοδοσίας
• Η ζύγιση να είναι ακριβείας με μέγιστη απόκλιση 1%. Επίσης να υπάρχει διαδικασία διακρίβωσης της μέτρησης.
• Δυνατότητα λειτουργίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου για αυτονομία τουλάχιστον 25 ώρες η 100 αιμοληψίες
• Στενή κατασκευή με κλείστρο στο κέντρο ώστε να μην απαιτείται μετακίνηση του ζυγού ανάλογα με την πλευρά αιμοληψίας
• Κλείστρο ασφαλείας που να μη επιτρέπει την λειτουργία της συσκευής αν δεν έχει τοποθετηθεί ο σωλήνας του ασκού αιμοδοσίας στη θέση του.
• Να διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη γραφικών με όλες τις ενδείξεις κατάστασης και λειτουργίας της συσκευής.
• Να εμφανίζει στην οθόνη σαφείς οδηγίες χρήσης κατά την διάρκεια της αιμοδοσίας.
• Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης ελάχιστης και μέγιστης ροής του αίματος.
• Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης μέγιστης διάρκειας αιμοδοσίας
• Να δείχνει στην οθόνη συνεχώς:
a. την ποσότητα του αίματος που λαμβάνεται σε gr ή ml κατ’ επιλογή
b. την διάρκεια της αιμοληψίας
c. την προγραμματισμένη τελική ποσότητα
d. το ρυθμό ροής του αίματος
e. την κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
- Να διακόπτει αυτόματα την αιμοληψία μόλις συμπληρωθεί η προγραμματισμένη τελική ποσότητα
• Να έχει οπτική και ηχητική ειδοποίηση για οποιαδήποτε ανωμαλία παρουσιαστεί με την δυνατότητα να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τη βούληση του χειριστή.
• Να έχει δυνατότητα ρύθμισης όλων των παραμέτρων καθώς και προσθήκης ή αλλαγής αυτών κατά την επιθυμία του χρήστη
• Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς το οποίο να μετατρέπεται σε βάση (τραπεζάκι) λειτουργίας και παράλληλα να αποθηκεύει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, το φορτιστή της, τη φορητή μνήμη USB και το barcode scanner.
• Να είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας ακόμη και όταν η βαλίτσα μεταφοράς είναι κλειστή.
• Να διαθέτει πόρτες επικοινωνίας για σύνδεση με:
a. Barcode reader
b. Φορητή μνήμη USB
c. κεντρικό υπολογιστή
d. εκτυπωτή
• Να διαθέτει υποδοχή φορητής μνήμης USB για την καταγραφή στοιχείων εκτός Νοσοκομείου (εξόρμηση) και μεταφορά στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας
• Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού λειτουργίας της συσκευής ακόμα και μέσω e-mail.
• Να αγνοεί τις τυχαίες μεταβολές βάρους από εξωτερικούς παράγοντες
• Εύκολος καθαρισμός
• Το βάρος της να μην ξεπερνά τα 2,5 kgr
• Το εγχειρίδιο λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα
• Να έχει πιστοποίηση CE

• Χρήση ως συσκευή μονής συγκόλλησης, καθώς και ως σύστημα πολλαπλών συγκολλήσεων
• Οθόνη με λειτουργία αφής
• Μενού λειτουργίας και συντήρησης
• Ηλεκτρόδια που μπορούν να αντικατασταθούν
• Θήκη μεταφοράς

Ο ευέλικτος σχεδιασμός του μηχανήματος του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε ως μονή συσκευή είτε ως σύστημα πολλαπλής ταυτόχρονης συγκόλλησης, συνδέοντας περισσότερες από μία συσκευές.
Διαθέτει οθόνη αφής τελευταίας τεχνολογίας για λειτουργία, συντήρηση και διάγνωση σφάλματος.
Για χρήση ως σύστημα πολλαπλής συγκόλλησης μπορούν να συνδυαστούν έως και 8 συσκευές. Το μηχάνημα διαθέτει στη βάση του αυτοστηριζόμενες ράγες τοποθέτησης από αλουμίνιο για εύκολο και σταθερό στερέωμα των συσκευών. Οι ράγες συνδέονται με ένα καλώδιο ελέγχου, καθώς και με ένα προεγκατεστημένο καλώδιο ρεύματος με κεντρικό διακόπτη ON/OFF.
Η συγκόλληση ξεκινάει αυτόματα με την αναγνώριση του σωληνίσκου από τον ειδικό αισθητήρα, διαρκεί 1-2 δευτερόλεπτα και τελειώνει με διπλό ηχητικό σήμα.

Λειτουργίες Μηχανήματος
• Αρθρωτή σχεδίαση
• Λειτουργία ως μονάδα ή ως σύστημα πολλαπλών ταυτόχρονων συγκολλήσεων
• Στιβαρός σχεδιασμός υψηλού επιπέδου
• Ράγες τοποθέτησης προσαρμοσμένες στον αριθμό των συσκευών
• Λειτουργία οθόνης αφής
• Προγράμματα καθαρισμού και αυτοελέγχου
• Συμπαγής κεφαλή συγκόλλησης
• Αισθητήρας σωληνίσκου
• Όλα τα ηλεκτρόδια δύναται να αντικατασταθούν
• Φαρδιές ραφές συγκόλλησης, 4mm

Λειτουργίες Οθόνης Αφής
• Απεικόνιση της κατάστασης της συσκευής
• Απεικόνιση της ημερομηνίας συντήρησης
• Μετρητής συγκολλήσεων
• Πρόγραμμα καθαρισμού των ηλεκτροδίων
• Επιλεκτική συγκόλληση κατά τη χρήση ως σύστημα πολλαπλών συγκολλήσεων
• Λεπτομερειακές περιγραφές σφαλμάτων
• Ατομική ρύθμιση της συσκευής (προστασία με κωδικό)
• Επιλογή προγράμματος: λειτουργία αυτόματη/με ποδοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο
• Δοκιμές λειτουργίας

Προσθήκη νέου σχολίου