ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ"

Περιγραφή: 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 10223/24-9-2018 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για «Προσωπικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές».

Η διάρκεια ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου  http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, από την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα

1 Οκτωβρίου 2018.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

 

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

 

                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου