Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Εργαλείων Χειρουργείου – Συρραπτικών»

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση πρακτικού επιτροπής, επί των παρατηρήσεων στη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Εργαλείων Χειρουργείου – Συρραπτικών».

Η διάρκεια ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis ήτοι από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019.

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου