ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Leave a Comment