ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ- ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ(2) ΜΗΝΩΝ- ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Συνημμένα

Leave a Comment