Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ψυκτικού θαλάμου σορών (ψυγείο νεκροτομείου), τριών (3) θέσεων, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Σπάρτης.

Συνημμένα

Leave a Comment