Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση για την προμήθεια Διάφορων Προϊόντων Διατροφής (Γαλακτοκομικά Προϊόντα & Είδη Παντοπωλείου) της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Σύστηματος Ενδοεπικοινωνίας» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «αλατιού χονδρού Νο 2» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Έπιπλα Γραφείου» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «χειρολαβών οδοντιατρικής έδρας» της Ν.Μ. Μολάων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 1/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου της «Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης του Λέβητα – Καυστήρα Θέρμανσης» και «Μέτρησης καυσαερίων του Λέβητα – Καυστήρα Θέρμανσης» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη Αναδόχου Πιστοποίησης των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Σελίδες