Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατρικών συσκευών για τις ανάγκες της Ν. Μ.Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Μελανιών και Τόνερ» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κεντρικού εξοπλισμού server» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειαw ιατρικών αναλωσίμων οφθαλμολογικής χρήσης για τις ανάγκες της Ν. Ν. Σπάρτης.

Διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού>> του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ» της Ν.Μ. Μολάων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «κουμπωμάτων μεταλλικών για monitor» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες