ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Ραντεβού)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους αρμόδιους υπάλληλους μας, στα τηλέφωνα που αναφέρονται δίπλα, προκειμένου να ενη-μερωθείτε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο Ιατρείο που επι-θυμείτε και για την οριστικοποίη-ση του ραντεβού σας.

Συχνές Ερωτήσεις - Οδηγίες

Τι μέσο μπορώ να χρησιμοποιήσω για να φθάσω στο Νοσοκομείο;
Μάσκα προστασίας
Έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19
Οδηγίες για συνοδούς ασθενών

Έντυπα - Ενημερωτικό Υλικό

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Για ενημέρωση των γονέων και των εξουσιοδοτημένων χρηστών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της καταχώρισης της ηλεκτρονικής δήλωσης γέννησης.

ΕΚΑΒ-Φόρμα Διακομιδής Ασθενούς

Τυποποιημένη φόρμα σε .docx μορφή για αποστολή στο ΕΚΑΒ μέσω email για την διακομιδή των ασθενών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

Τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας

Τελευταίες ενημερώσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι