Προσλήψεις και Διορισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ –ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤH ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας του Καρδιολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα όχι πέραν τις 31/08/2022,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ -ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤH ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Π.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σελίδες